Rachunek Powierniczy

Rachunek Powierniczy

Dzięki współpracy z BNP Paribas oferujemy Państwu możliwość skorzystania z Rachunków Powierniczych.

Kiedy Rachunek Powierniczy ma zastosowanie?

 • gdy chcemy ograniczyć ryzyko związane z dokonywaniem transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka
 • gdy środki przeznaczone na realizację transakcji powinny podlegać ścisłej kontroli oraz powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem uzgodnionym między stronami
 • kiedy kontrakt zawierany jest pomiędzy stronami wcześniej niewspółpracującymi ze sobą, które nie mają jeszcze do siebie pełnego zaufania

Jakie korzyści niosą Rachunki Powiernicze?

Dla sprzedającego:
 • chronią przed niebezpieczeństwem nieotrzymania zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę
 • korzystnie wpływają na wiarygodność handlową i finansową
Dla kupującego:
 • chronią przed niebezpieczeństwem utraty środków w przypadku niewywiązania się sprzedającego z umowy
 • w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, środki zdeponowane na Rachunku Powierniczym nie podlegają zajęciu
 • w przypadku ogłoszenia upadłości sprzedającego, środki są wyłączone z masy upadłościowej
 • w przypadku śmierci sprzedającego, środki nie wchodzą do masy spadkowej

Jaka jest rola BNP Paribas?

 • jest strażnikiem interesów poszczególnych stron umowy
 • potwierdza zdeponowanie środków i uniemożliwia ich podjęcie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie Rachunku Powierniczego
 • przygotowuje i dostosowuje umowę do danej transakcji
 • zapewnia wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów, dedykowanego tylko do obsługi transakcji Rachunku Powierniczego

Podsumowując

Rachunek Powierniczy to rozwiązanie, które umożliwia zabezpieczanie transakcji pomiędzy BNP Paribas i ich kontrahentami, zwiększając tym samym bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Na Rachunku Powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią.

Rachunki powiernicze - pewne zabezpieczenie dla producentów, usługodawców i ich kontrahentów.